SOLARIS NEDERLAND

Decentraal netwerk van mensen voor wederzijdse hulp

WAT IS HET SOLARIS-NETWERK?

 

Het SOLARIS-netwerk is een “Menselijk Internet”: een netwerk van wederzijdse hulp en solidariteit in uw buurt. Die hulp is volledig gratis. De mensen die er aan meedoen helpen persoonlijk vrijwillig alle anderen, en die anderen helpen op hun beurt u als dat nodig is.

 

Het werkt als een boomstructuur van cellen met alle mensen die zich erbij aansluiten. Hoe meer cellen, des te beter het werkt. Het begint dus overal om je heen.

 

In moeilijke tijden zorgt het ervoor dat niemand geïsoleerd blijft met zijn problemen. Het biedt een snel en lokaal antwoord op ieders behoeften. Het brengt mensen samen en versterkt de band met elkaar. Solaris functioneert verder organisch door een goede informatiecirculatie, zonder hiërarchie, en zonder leider of bestuur. Het werkt met een eigen communicatiesysteem in het geval de traditionele middelen niet (meer) werken.

 

Hoe werkt het “Menselijk Internet”?
Het werkt net zoals het digitale internet: je hebt een behoefte, je typt een zoekopdracht in een zoekmachine en die biedt je de meest relevante antwoorden. Bij Solaris gaan al deze stappen via mensen.

 

Zodra u meedoet met het netwerk geeft u aan welke middelen u beschikbaar wilt stellen voor uw specifieke cel. Het gaat hierbij om vaardigheden, materialen, accommodatie, land, enz. Deze gegevens worden in een papieren database (map) bewaard, die kan worden geraadpleegd als iemand hulp nodig heeft. De database wordt regelmatig bijgewerkt en is alleen in beheer bij  betrouwbare mensen in uw directe omgeving (uw cel).

 

U kunt op elk moment een hulpverzoek sturen naar uw lokale contactpersonen, die u zullen vertellen bij wie u met uw hulpvraag in de buurt terecht kunt. U hoeft verder alleen maar contact op te nemen met hen die u kunnen helpen. U helpt, of het netwerk helpt u. Zoals eerder vermeld, is het netwerk uitgerust met autonome communicatiemiddelen als de gebruikelijke communicatiemiddelen uitvallen. U wordt verteld hoe u daar toegang toe krijgt.

 

De geografie van uw omgeving bestaat dus uit cellen die zich steeds vermenigvuldigen, net als de cellen van het menselijk lichaam. Er zijn in uw cel verbinders die een algemeen beeld hebben van de cel en zorgen voor de goede werking ervan, en contactpersonen, die de lokale map beheren.
Elke cel is autonoom, zonder hiërarchie, en is gekoppeld aan de andere cellen. De dienst die u aan iemand in het netwerk verleent, wordt op zijn tijd als het nodig is door iemand anders weer aan u teruggegeven. Het systeem is niet gebaseerd op commerciële uitwisseling, noch op ruilhandel, zelfs niet op het idee van een uitwisseling van diensten. Het is volledig gebaseerd op vriendendiensten aan elkaar.

 

Klik op onderstaande video om een interview te zien (23 min) met Frédéric Vidal, de oprichter van Solaris. De video is ondertiteld in het Nederlands.

 

VRAGEN?

Kijk op ons Telegramkanaal (SOLARIS NEDERLAND) of stuur een e-mail naar solaris.nederland@protonmail.com.