Veel gestelde
vragen

Versie 31 oktober 2022

ALGEMEEN 

 

Wie heeft het SOLARIS netwerk gemaakt? 
>> Solaris is opgericht op 26 september 2021 in Zuid Frankrijk door Frédéric Vidal


Waar staat de naam “SOLARIS” voor? 
>> Solaris verwijst naar de ‘zon’, en staat voor de hoop en het enthousiasme dat Solaris aan de deelnemers geeft, die zij op hun beurt uitstralen naar hun omgeving. Verder zit het woord ‘solidariteit’ er in verweven

 

Zit er iemand achter het SOLARIS-netwerk?

>> Ja, alle deelnemers. Degenen die het opzetten (de kartrekkers) doen dat volledig vrijwillig en belangeloos, en doen dat vanuit geen enkele politieke, religieuze of andere organisatie.

 

Zijn er leiders of is er een bestuur van SOLARIS? 

>> Nee, het is een gemeenschap van personen die de samenhang tussen hen willen herstellen en solidair willen handelen in een context die in het algemeen steeds moeilijker wordt. Het bestaat volledig uit vrijwilligers

 

Is er een hiërarchie binnen SOLARIS? 

>> Nee, er zijn alleen enkele personen met een bepaalde vaardigheid. Dat bepaalt de rol van die personen maar die rollen staan niet vast. Als er bij toeval een hiërarchie of een macht binnen een cel ontstaat is dat in strijd met de geest van SOLARIS. Als het ontstaat heeft de cel dat zelf laten gebeuren. Het is dan aan de leden van de cel om dit probleem zelf op te lossen

 

Waarom een extra netwerk vormen als er al netwerken zijn die kennis en middelen bundelen? 

>> SOLARIS is niet zomaar een netwerk. Het is niet vergelijkbaar, maar aanvullend en prima passend bij alle andere groepen en netwerken. SOLARIS is juist een concrete manier om voor iedereen, individuen en groepen, door een verbindingsstrategie en een menselijke zoekmachine te bieden voor elk lokaal verzoek, ook in nood- en crisissituaties

 

Waarom zijn er provinciale coördinatoren? 

>> Om twee redenen. Ten eerste om ervoor te zorgen dat het netwerk functioneel en optimaal is ingericht voor de hele provincie. Hij zorgt verder voor het contact tussen de verschillende afgelegen cellen en met de landelijke coördinator

 

Waarom is er landelijke coördinator? 

>> Om dezelfde redenen als er een provinciale coördinator is. Hij moet de coördinatoren van de provincies kennen

 

Waarom zouden de verbinders van een cel hun contactgegevens aan de coördinatoren van de provincie moeten doorgegeven? 

>> Omdat hij de aanspreekpersonen van alle aangrenzende cellen van elke cel met elkaar in contact moet kunnen brengen. De contactpersonen van de database van een cel zijn bekend bij de verbinders van dezelfde cel. De verbinders zijn bekend bij de coördinatoren van de provincie, en die zijn bekend bij de coördinator van het land. Zo kan de maaswijdte op nationaal niveau worden gewaarborgd. En zelfs met buurlanden omdat het netwerk zich op dezelfde manier over de grenzen uitstrekt

 

Wie kan er aan Solaris meedoen?

>> Iedereen, zonder uitzondering. Kom zoals je bent en breng je vaardigheden mee, want iedereen heeft die. Welwillendheid staat voorop, maar als blijkt dat iemand door zijn gedrag binnen een cel een probleem veroorzaakt en een gesprek daar over op niets uitloopt, wordt hij door de hele cel uitgezet. We werken alleen samen met hen die geschikt zijn

 

Wat is de aard van de dienst die we verlenen?

>> Het is een gift, een simpele vriendendienst, zoals je zou doen voor een vriend. Wat we de ene dag geven, krijgen we van iemand anders op de dag dat we het nodig hebben terug. Er is geen commerciële transactie, noch enige vorm van ruil. Als er kosten met een dienst gemoeid zijn, kunnen we voorstellen als we willen en kunnen om hieraan bij te dragen, maar dit is niet wat de persoon die komt helpen moet verwachten.

CELLEN


Heb je per se een omtrek van 15 km nodig om een cel te creëren? 

>> Nee, dit is slechts een uitgangspunt om te starten. De grootte hangt van de plaatselijke situatie af. Als een gebied erg gefragmenteerd is qua populatie, is het noodzakelijk om de eerste cellen te verbreden tot een groter gebied. Dit maakt de instroom van deelnemers gemakkelijker. Later kan elk dorp zijn cel eigen cel maken als dat nodig is


Hoeveel mensen zijn nodig om een cel te maken? 

>> Er is geen minimum. Je kunt zelfs alleen beginnen met het maken van een cel in een dorp, de anderen zullen vanzelf instromen. Zo begint het zelfs vaak: 1 mens start de beweging


Is het beter om veel cellen te hebben met weinig mensen of weinig met meer? 

>> Om zo snel mogelijk een effectief netwerk op te zetten, is de prioriteit om zoveel mogelijk cellen te maken. Voor alle duidelijkheid, het is beter om 10 cellen met 2 of 3 leden te hebben, dan 1 cel met 100 personen. Want als de situatie verslechtert en de druk toeneemt komen mensen vanzelf naar het netwerk. In dit geval, als het al in hun dorp bestaat, zal het duidelijk zijn dat dit efficiënter is


Waarom zijn er 3 contactpersonen en 3 verbinders per cel?

>> In de praktijk is gebleken dat drie het optimale aantal is. Als iemand niet bereikbaar is zijn altijd nog twee andere contacten mogelijk. Er kunnen meer contactpersonen nodig zijn als het woongebied van de cel dichtbevolkt is


Wie werft verbinders en contactpersonen? 

>> Niemand, ze bieden zichzelf aan. In de praktijk zijn de oprichters van een cel meestal de verbinders ervan. Dat gezegd hebbende staat er niets vast, aanspreekpunten, verbinders en contactpersoon van de database zijn rollen die kunnen worden gewisseld tussen vrijwilligers met het juiste profiel. De contactpersonen moeten natuurlijk wel bereikbaar zijn voor alle leden van hun cel, want zij zijn de zoekmachine van het menselijke internet


Hoe groot zijn de cellen? 

>> Ruimtelijk gezien kan een cel een gebied bestrijken waar 1.000 tot 2.000 mensen wonen. Het maximale aantal deelnemers van een cel is ongeveer 50 deelnemers.

DATABASE 


Hoe wordt de lokale database samengesteld? 

>> De intake of het intakeformulier helpt daar bij. Verder is er een workshop voor het maken van lokale database: een pdf-document (De Bloemetiek) en de bijbehorende video op Odysee en op YouTube


Zijn de gegevens in de database openbaar of komen ze buiten de cel? 

>> Nee. De formulieren worden alleen beheerd en gebruikt door de contactpersonen van de lokale cel. De database, zelfs als deze op een pc is gemaakt is altijd op papier geprint of handgeschreven


Zijn de gegevens en uitwisselingen beschermd? 

>> Beschermd waarvoor? Wederzijdse hulp en solidariteit is toch niet verboden? U kunt er bovendien wel van uitgaan dat Big Tech veel meer van u weet dan dat er in de lokale database van een SOLARIS cel zit

COMMUNICATIE

 

Waarom een alternatief communicatiesysteem? Als de deelnemers dichtbij een contactpersoon wonen kunnen ze toch ook naar hem lopen of fietsen? 

>> In principe wel. Maar als de contactpersoon vervolgens verschillende hulpverleners moet benaderen die geen communicatiemiddel hebben werkt het systeem niet goed. Acute hulp kan dan zeker niet geboden worden. En draai het ook eens om: hoe moet de contactpersoon ú dan bereiken als iemand uw hulp nodig heeft? Verder is het voor de sociale binding ook van belang dat deelnemers altijd met elkaar kunnen praten als de huidige systemen niet beschikbaar zijn


Regelt SOLARIS portofoons of thuisstations voor deelnemers? 

>> Nee. Dit is een eigen verantwoordelijkheid voor de deelnemers. De contactpersonen die de database beheren moeten in elk geval ook de contactpersonen van buurcellen kunnen bereiken voor een goede werking van het netwerk


Kunnen de zendontvangers werken zonder stroom? 

>> Ja. De portofoons kunnen met een accu opgeladen worden, en mobiele (!) zendontvangers voor een thuisstation kunnen met een transformator werken op het lichtnet, maar kunnen ook werken op een accu. Als het elektriciteitsnet langdurig is uitgevallen kan een zonnepaneel met omvormer de accu bijladen


Wat is het bereik van de portofoons en de mobiele zendontvangers voor thuis? 

>> Dat hangt af van het zendvermogen, de antennehoogte en omgevingsfactoren. In de stad is het bereik minder ver dan op het platteland. Het zendbereik van een 4 Watt portofoon is met de standaard antenne ongeveer 1 km, met een uitschuifbare antenne circa 2 km. Een mobiele zendontvanger voor thuis heeft een aparte antenne die vaak boven de nok staat. Het zendbereik met 4 Watt is ongeveer 10 a 15 km


Is het gebruik van een portofoon of zendontvanger op 27 MHz illegaal? 

>> Nee, iedereen mag hier gebruik van maken. Het zendvermogen is tot maximaal 4 Watt toegestaan. Vrachtwagenchauffeurs kennen dit systeem en hebben vaak een zendontvanger in de wagen om onderling te kunnen communiceren


Er zijn ook portofoons en zendontvangers die op andere frequenties werken. Kunnen die ook gebruikt worden? 

>> In principe wel, maar daar zitten nadelen aan. Er zijn ook enkele vrij te gebruiken kanalen op de frequenties 433 MHz en 446 MHz, maar daar mag je met veel minder vermogen op zenden. Bovendien gebruikt iedereen binnen Solaris de 27 MHz frequentie. Met zenders die werken op verschillende frequenties kan je elkaar niet bereiken.