U bent van harte welkom om mee te doen met het Solaris netwerk! Dat kan op twee manieren: u kunt zich aanmelden bij een cel in uw buurt, of een cel in uw omgeving opzetten.

AANMELDEN BIJ EEN CEL

 

Kijk op deze website bij ‘Lokale cellen’ of er een cel bij u in de buurt is. Via de contactgegevens van die cel kunt u zich aanmelden. 

Als er geen cel bij u in de buurt is dan kunt u of zelf een cel opstarten, of afwachten totdat er een cel in uw omgeving wordt opgestart. Daarvoor kunt u regelmatig de pagina ‘Lokale cellen’ raadplegen.

 

EEN CEL OPSTARTEN

 

Als u een cel wilt opzetten in uw buurt kunt u contact opnemen met de regiocoördinator voor meer informatie. Indien er nog geen regiocoördinator is kunt u contact opnemen met de landelijke coördinator (solaris.nederland@protonmail.com)

Hieronder wordt in grote lijn beschreven hoe u een Solaris-cel op kan starten. Hoe u dat wilt doen is in principe vrij en naar eigen inzicht. Maar het is erg belangrijk om de pijlers en principes van Solaris te kennen en steeds voor ogen te houden.

 

De cel
Het opzetten van een Solaris-cel bestaat in principe alleen uit het organiseren van de drie pijlers van Solaris: het netwerk, de database (gegevensmap) en onafhankelijke communicatie. De eerste pijler is de cel. Het gaat hier dus om de mensen.

In principe kan iemand alleen al een cel opzetten, maar het is wel fijn om dat samen met een of meer andere mensen te doen. Het is wel handig dat de mensen die een begin willen maken enige mate van daadkracht hebben en enthousiasme uitstralen.

Bepaal met elkaar welk gebied de cel ongeveer rondom uw woonplaats(en) gaat bestrijken. Het is prima als dat in het begin ruimtelijk gezien een wat groter gebied is. Bijvoorbeeld een diameter van 10 of 20 km. Dat biedt meer mensen de kans om zich bij uw cel aan te sluiten. Zodra de cel groot genoeg is kan dat gebied worden verdeeld als de cel kan gaan opsplitsen. 

Als het gebied van uw cel aan die van naburige cellen ligt is het belangrijk om contact met elkaar te onderhouden. Wederzijds moet men weten wie de contactpersonen van de cel zijn. Dit kunt u rechtstreeks vragen bij de naburige cel, of via de regiocoördinator of landelijke coördinator (solaris.nederland@protonmail.com).

.

Om zelf ook vindbaar te zijn voor geïnteresseerden en andere cellen is het handig om een mailadres voor uw cel aan te maken. Het advies om een (gratis) protonmail aan te maken. Protonmail is veilig en er zit geen bedrijf achter die gegevens van je doorverkoopt. De mailadressen worden vaak in dit format gemaakt: solaris.plaatsnaamvandecel@protonmail.com. Geef dit mailadres door aan de landelijke coördinator. Uw cel wordt dan op de Solaris website geplaatst. Verder is het handig om een besloten chatgroep voor de deelnemers van uw cel aan te maken via Telegram of Session. Dit biedt naast telefoon, zendontvanger of e-mail een extra en snelle manier om hulp te vragen of contact te houden met elkaar.

 

De database

Elke cel heeft een eigen database. Dat is een map met gegevens van alle deelnemers. Het gaat hier om contactgegevens en welke materialen, accommodaties en beroepsmatige en hobbymatige vaardigheden die de deelnemer ter beschikking stelt aan de anderen. Die gegevens worden op een formulier genoteerd. Een voorbeeld van zo’n formulier kan hieronder gedownload worden. Er wordt een papieren versie van dit formulier in de map gedaan. Handig is om deze map te voorzien van tabbladen, waarbij de personen die een acuut noodzakelijke dienst kunnen leveren apart bewaard worden. Zo kunnen zij snel worden gevonden.

 

Onafhankelijke communicatie

Zolang de bestaande communicatiemiddelen er zijn kunnen die uiteraard gebruikt worden (chat-app, telefoon). Solaris is afhankelijk van communicatie. Het is niet voor niets een van de pijlers. Zonder communicatie kan Solaris niet werken. Daarom is het belangrijk dat er een communicatiemiddel is als de bestaande middelen niet (meer) beschikbaar zijn. Dat kan door verschillende oorzaken gebeuren zoals storingen, overbelasting bij massale panieksituaties of bewust uitschakelen.

Wereldwijd wordt bij Solaris een en hetzelfde systeem gebruikt: communicatie via 27 mc zendontvangapparatuur. Dit werkt met radiogolven, zoals met walkietalkies (portofoons). Voor veel mensen is dit systeem onbekend. Via Solaris wordt voor kleine groepen een online minicursus ’27 mc voor beginners’ gehouden. In ongeveer 1,5 uur leert u wat u moet weten, en waar u op moet letten bij de aanschaf van apparatuur. Op deze site wordt nog een aparte pagina over 27 mc toegevoegd.

 

De rollen binnen Solaris

Solaris heeft geen hiërarchie. Er is geen bestuur of leiderschap. De deelnemers van een cel dragen allen evenveel verantwoordelijkheid voor elkaar en voor het reilen en zeilen van de cel. Er is een valkuil: vaak worden de initiators, de mensen die de cel voor het eerst opzetten als ‘leider’ van de cel gezien. Het risico daarbij is dat een deel van de deelnemers na aanmelding achterover gaat hangen. Dat komt de synergie en solidariteit niet ten goede. Het is overigens prima dat er af en toe deelnemers zijn die (even) het voortouw nemen om iets te organiseren wat Solaris in het algemeen en de cel in het bijzonder ten goede komt. Er zijn binnen een cel wel enkele mensen met een bepaalde rol, of taak. We kennen twee rollen: contactpersonen en verbinders.

 

Contactpersonen

Dit zijn de aanspreekpunten binnen de cel, waar deelnemers bij terecht kunnen met een hulpvraag. Zij organiseren ook de hulp die nodig is. Nieuwe deelnemers moeten weten wie dit zijn, zodat zij in tijd van nood bij hen terecht kunnen. De contactpersonen beheren de database (gegevensmap). Zij zorgen ervoor dat hun map up-to-date blijft en dat de andere contactpersonen in de cel dezelfde informatie hebben.
Omdat de contactpersonen ook contact moeten kunnen opnemen met de contactpersonen van buurcellen is het belangrijk dat zij de communicatie goed hebben geregeld. Hun zendapparatuur moet daarom in elk geval voldoende bereik hebben voor het geval dat nodig is.

 

Verbinders

Dit zijn mensen die goed zijn in het leggen van contacten, zelf en onderling. Het is belangrijk dat de deelnemers van een cel, en eventueel ook van buurcellen elkaar (leren) kennen. Dat schept een band en komt de werking ten goede in het geval iemand hulp nodig heeft. De drempel om iemand te helpen wordt immers lager als je de persoon kent. Het belang van deze rol/taak voor de werking van de cel en het netwerk valt niet te onderschatten!

In het begin zal het voorkomen dat iemand beide rollen heeft. Dat is op zichzelf niet zo erg, als de rollen dan maar weer verdeeld worden zodra de cel groeit en zodra dat kan. Een rol moet ook wel wat passen bij een persoon. Meestal geeft men zelf wel aan of iemand affiniteit heeft met een bepaalde rol.

 

Het karakter van Solaris

Het is belangrijk voor alle deelnemers om het karakter van Solaris te kennen, en het spreekwoordelijke roer recht te houden. 
Solaris heeft géén hiërarchie. Alle deelnemers hebben een gelijke verantwoordelijkheid naar elkaar en voor de werking van de cel.

  • Solaris is open voor iedereen, ongeacht huidskleur, geloof, politieke voorkeur etc.
  • Solaris is geen ‘geheime club’. Wat is er geheim aan de wens om iemand anders in nood te willen helpen?
  • Solaris heeft als geheel geen muren om zich heen. Er zijn situaties denkbaar dat er met andere netwerken samengewerkt kan worden.
  • Solaris heeft naast de noodhulp ook de insteek dat deelnemers zoveel mogelijk onafhankelijk (leren) te zijn of te worden in hun omstandigheid. Het gaat hierbij vooral om de eerste levensbehoeften (voedselvoorziening, drinkwater, energie, inkomen, etc.)
  • Solaris is (dus) geen ‘verzorgingsnetwerk’.  
  • Solaris kent geen commercie. Het netwerk wordt niet gebruikt als visvijver voor de verdienste van deelnemers. Als deelnemers zelf collectief iets willen aanschaffen (dus van onderuit) is dat uiteraard wel prima.
  • Alle diensten van Solaris worden zonder tegenprestatie geleverd. Als een geholpene uit dankbaarheid iets wil geven is dat natuurlijk goed, maar dat mag door de hulpverleners niet verwacht worden.
  • Alle deelnemers dragen gelijke verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de werking van de cel. Dat geldt ook voor het uitdragen van Solaris in verband met de groei van de cel en het netwerk.

Solaris uitdragen

Solaris groei niet als niemand er van weet. Het is dus belangrijk om dit uit te dragen. Dat is niet een taak van enkelen, maar een verantwoordelijkheid voor alle deelnemers.


Het begint met er zelf over te spreken met anderen. Een krachtig hulpmiddel is het interview met de oprichter Frédéric Vidal. Deze staat op de homepage van deze website. U kunt mensen hier naar verwijzen. In een klein groepsverband, bijvoorbeeld bij iemand thuis kan dit interview ook getoond en nabesproken worden.
Een andere manier is om een presentatie te organiseren. Dat kan zelf, of eventueel via anderen die hier ervaring mee hebben. Informeer eens over de mogelijkheden bij uw regiocoördinator of als die er nog niet is bij de landscoördinator.