De pijlers van Solaris

 

Solaris bestaat uit 3 pijlers:

1:  Een netwerk van lokale cellen

2: Een database met gegevens van deelnemers

3: Onafhankelijke communicatie

 

Netwerk van lokale cellen
Een cel bestaat uit een aantal deelnemers die niet ver van elkaar af wonen. Een cel heeft een aantal contactpersonen bij wie men terecht kan voor hulpvragen. Daarnaast heeft een cel ook enkele ‘verbinders’ die er voor zorgen dat deelnemers van Solaris in de cel en de buurcellen elkaar leren kennen, en bij wie men informatie over Solaris in het algemeen kan krijgen.

Bij de eerste opzet zal een cel wat groter zijn, die als er meer deelnemers komen gesplitst kan worden in kleinere cellen. Een cel bestaat uit maximaal ongeveer 50 personen. 

 

Database met gegevens

Elke cel heeft zijn eigen database, die alleen beheerd en geraadpleegd wordt door de contactpersonen. In de praktijk bestaat dit uit een map. De gegevens staan op papier zodat bij het uitvallen van stroom blijft de gegevens beschikbaar blijven. De map bevat gegevens over hoe de deelnemers te bereiken zijn, wat voor materialen zij hebben die voor anderen belangrijk kunnen zijn, over welke vervoer- of transportmiddelen zij beschikken, wat voor accommodaties zij hebben en over welke beroepsmatige of hobbymatige kennis zij beschikken. Het gaat hier niet over wat iemand allemaal heeft, maar over wat zij ter beschikking willen stellen voor het netwerk.
Deze diensten worden zonder tegenprestatie beschikbaar gesteld. 
 

Onafhankelijke communicatie
Het is noodzakelijk dat de deelnemers elkaar kunnen bereiken. De contactpersoon moet bereikt kunnen worden, maar ook de mensen die op basis van de hulpvraag de juiste hulp kunnen bieden. Als alle geëigende middelen uitvallen, of bij een ramp overbelast zijn is het 27mc radionetwerk een prima alternatief. Van deze radiofrequentie kan en mag iedereen vrij gebruik maken. Het werkt met portofoons of (mobiele) zend/ontvangers. In tijden van nood of beperkingen is het daarnaast ook belangrijk dat men hiermee ‘sociaal’ contact met anderen in de buurt kan hebben. 

 

De aard van Solaris

SOLARIS verbindt wederzijdse hulp en solidariteit tussen allen, zonder commerciële transacties, zonder ruilhandel of vergoeding. Wat je aan iemand geeft, ontvang je op zijn tijd weer van iemand anders.

 

SOLARIS zorgt dat mensen die zich met elkaar willen verbinden, zonder hiërarchie, zonder machtsstructuur, als aanvulling op hun diversiteit. 

 

SOLARIS Spirit is de kracht om de vaardigheden en middelen van iedereen samen te brengen, ten dienste van één persoon, die op zijn beurt ook ten dienste staat van allen. 

 

SOLARIS zet ego’s opzij en verenigt mensen voor in een hoger gemeenschappelijk doel: het snel en efficiënt organiseren van veerkracht, in een context die verslechtert op sociaal, politiek en economisch vlak. 

 

SOLARIS geeft vooral de plicht om kennis over te dragen en te leren, met pragmatisme en efficiëntie. De nabije horizon is die van lokale autonomie in al zijn aspecten. 

 

SOLARIS roept op tot waakzaamheid en welwillendheid die iedereen nu heeft voor elkaar. Het vraagt om aandacht voor mensen in nood of zij die in nood dreigen te komen, en hen te helpen met de middelen die er zijn. Maar ook op de lange termijn richt het zich om elkaars autonomie in alles te ondersteunen. 

 

SOLARIS verdrijft angst, isolement, wanhoop en leed, waar dan ook. 

 

SOLARIS verankert de concrete fundamenten van een samenleving die gebaseerd is op een nieuwe cultuur, waar zovelen al lang naar hebben gestreefd. De fundamenten zijn wederzijdse hulp, menselijke verbondenheid en welwillendheid waar eerder verdeeldheid en conflict was, en soevereiniteit waar sprake was van een gevoel van hulpeloosheid en verlies van de eigen identiteit. 

 

SOLARIS zet aan tot het opheffen van je hoofd, om wakker te worden en om uit de berusting te komen. Dit om samen gericht te zijn op een constructief en positief heden. 

 

SOLARIS belichaamt het bewustzijn dat naar soevereiniteit voor iedereen streeft (een voorwaarde voor echte wederzijdse hulp). De liefde voor het leven is de sleutel is tot alle dingen.